ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :
عنوان دسته بندی مقالات
نام نویسندگان : محمد امرائی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک، m.omaraei@iasbs.ac.ir
روش های تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های دایره ای و کروی به صورت گسترده ای در علوم زمین استفاده شده است. برای مثال، زمین شناسان ساختاری جهت خطوط روی صفحۀ گسل را اندازه گیری و تفسیر می کنند. دیرینه شناسان جهت جریان های قدیمی را از نحوۀ قرارگیری فسیل ها بازسازی می کنند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد امرائی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک، m.omaraei@iasbs.ac.ir
این بخش در مورد توزیع آماری پدیده ها در یک ناحیه است، که به درک رابطه بین آنها و خصوصیات ناحیه کمک کند. برای مثال، تمرکز مکانی استخوان های دست در یک محل باستانی شاید بیانگر وجود جمعیت بزرگتری از آدمیان نخستین در این قسمت از ناحیه باشد. وجود مجموعه فسیل ها شاید شرایط محیطی مطلوب برای آن موجود را نشان دهد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد مسموعی، هادی جعفری، رحیم باقری
دشت هرات با اقلیم نیمه‌خشک یکی از دشت‌هایی است که با افزایش برداشت چشمگیر آب زیرزمینی روبرو بوده است. در این مقاله با استفاده از سری‌های زمانی یگانه و دوگانه، به صورت توابع خود همبستگی، چگالی طیفی، همبستگی متقابل و طیف متقابل ارتباط بارش و تغییرات سطح آب زیرزمینی بررسی گردید. در این راستا از داده‌های سطح آب زیرزمینی آبخوان هرات و داده‌های بارش ایستگاه هواشناسی هرات در طول دوره آماری 91-1368 استفاده شد. در این روش ابتدا با استفاده از تحلیل توابع خود همبستگی و چگالی طیفی کلیه نوسانات و بارش موجود در سری زمانی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج این بررسی در سری زمانی دشت هرات عامل روند در سطح آب زیرزمینی و نوسانات فصلی دارای فرکانس 083/0 شناسایی و حذف گردید. پس از حذف روند، داده‌های باقیمانده با استفاده از تحلیل توابع همبستگی متقابل و طیف متقابل بررسی گردید و تأخیر زمانی بین بارش و تغییرات سطح آب زیرزمینی 5-1 ماه محاسبه گردید. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : گلناز جوزانی کهن، غلامحسین نوروزی، فریدون سحابی، حسین معماریان، بهزاد مشیری
بخش عمده مطالعات ارزیابی سازندهای مخزنی بر مبنای اطلاعات پتروفیزیکی به منظور تعیین مشخصات مخزن انجام می‌شود. سازند ماسه‌سنگی شوریجه به سن کرتاسه تحتانی، سنگ مخزن اصلی و فرعی در میادین گازی شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ محسوب می‌شود که براساس لیتولوژی بسیار متغیر آن، توسط کارشناسان شرکت ملی نفت ایران به 5 بخش و زیربخش به شرح (A, B, C (C1-C2), D (D1-D2), E) تقسیم بندی شده است. در این مقاله، لیتولوژی و پارامترهای مخزنی این سازند در کلیه بخش ها و زیربخش های یاد شده با استفاده از ماژول مولتی مین (MULTIMIN) نرم افزار ژئولاگ نسخه 6/6 بر مبنای اطلاعات مجموعه کامل لاگ‌های پتروفیزیکی رانده شده در یکی از چاه‌های تولیدی یکی از میادین گازی شرق حوضه رسوبی کپه داغ، مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این بررسی‌ها، لیتولوژی غالب سازند شوریجه در چاه مورد مطالعه، ماسه شیلی همراه با میان لایه های کربناته (کلسیت و دولومیت) و سولفاته (انیدریت) است. زیربخش D1 تنها محدوده دارای ویژگی مخزنی (حجم شیل کم، تخلخل بالا و تراوایی مناسب) در این سازند بوده و سایر بخش ها و زیربخش‌های این سازند به دلیل حجم بالای کانی‌های رسی و عدم وجود فضای متخلخل دارای شرایط مخزنی مناسب نیستند. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : نرگس سلیمی،‌سید محمود فاطمی عقدا، محمد تشنه لب،‌یوسف شرفی
زمین¬لغزش¬ها، به¬طور کلی حرکات توده¬ای از پدیده¬های طبیعی و متداول تغییر شکل دهنده¬ی سطح زمین به¬شمار می¬آیند و عامل اصلی حرکت و لغزش نیروی ثقل است و عوامل متعدد دیگری از جمله باران¬های سیل¬آسا و زمین-لرزه ها و ... باعث تشدید و تحریک آنها می¬گردند]4[.حوزه¬ی آبخیز طالقان از جمله آبخیزها¬ی مستعد زمین¬لغزش می¬باشد]7[. همچنین در پژوهش¬های پیشین انجام گرفته در این منطقه، پیشنهاد گردیده است که از روش¬های دقیق¬تر و نیز لایه¬های اطلاعاتی و عوامل دیگر و بیشتری برای پهنه¬بندی زمین¬لغزش استفاده گردد]5[ و ]12[. در این مقاله هدف، پهنه¬بندی خطر زمین¬لغزش حوزه¬ی آبخیز طالقان (مشرف به سد طالقان) در مقیاس 1:50000، با استفاده از روش شبکه¬های عصبی مصنوعی با ساختار پرسپترون چند لایه¬ای و الگوریتم یادگیری پس انتشارخطا و با در نظر داشتن لایه¬های اطلاعاتی نظیر شیب، جهت شیب، زمین¬شناسی(لیتولوژی)، فاصله از گسل¬ها، فاصله از آبراهه¬ها، فاصله از جاده، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، ارتفاع، و بارندگی می¬باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد امرائی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک، m.omaraei@iasbs.ac.ir
تشخیص، اندازه گیری و شمارش ذرات در یک تصویر از کاربردهای کلاسیک تجزیه و تحلیل تصویر است. در علوم زمین مثال هایی نظیر تجزیه و تحلیل اندازۀ ذرات، شمارش ذرات و اندازه گیری ترکیب معدنی سنگ ها از سطح مقطع نازک را می توان نام برد. در تجزیه و تحلیل اندازۀ ذرات، هدف تشخیص ذرات منفرد و شمارش تعداد ذرات است. انگیزۀ استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل تصویر، توانایی انجام اتوماتیک این تجزیه و تحلیل ها برای مجموعه نمونه های زیاد در مدت زمان کوتاه و با هزینۀ به نسبت کم است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زمان، سرعت و دقت نقش قابل توجهی در طراحی‌های معدنی دارند. استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار‌های معدنی امری اجتناب‌ناپذیر است. امروزه روش‌های دستی طراحی معادن روباز به دلیل زمان‌بر بودن، عدم دقت کافی و همچنین نیاز شدید این روش‌ها به نیروی متخصص متعدد به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های معدنی جای خود را به روش‌های کامپیوتری داده‌اند. به علاوه استفاده از روش‌های دستی خصوصاً در کانسارهای بزرگ سبب افزایش خطا در طراحی‌ها و نیز از دست رفتن هزینه و زمان زیادی می‌گردد. از جمله نرم‌افزارهای قوی در طراحی معدن، نرم‌افزار DataMine ساخت شرکت Earthwork است. این نرم‌افزار با ساخت مدل بلوکی کانسنگ و اعمال شرایط توپوگرافی در مدت زمان کم امکان طراحی سریع و دقیق معدن را فراهم کرده است. مدل بلوکی ساخته شده با این نرم‌افزار بسیار مناسب و جامع می‌باشد. این نرم‌افزار به صورت گسترده‌ای برای طراحی معادن روباز به کار می‌رود. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : محمد امرائی، کارشناس ارشد ژئوفیزیک، m.omaraei@iasbs.ac.ir
کمّی کردن مواد در علوم زمین با کمک روش های پردازش تصویر، تسهیل یافته است. آستانه گذاری یک راه حل ساده برای قطعه بندی پدیده ها در یک تصویر با مقادیر خاکستری یا رنگی متفاوت است. طی فرآیند آستانه گذاری، پیکسل-های با مقداری شدت بیشتر از مقدار آستانه، به عنوان پیکسل های بیانگر پدیده های هدف می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : راضیه اکبری جونوش
فرهنگ لغتGRA فرهنگی طبقه بندی شده در گرایش های مختلف زمین‌شناسی از جمله زمین‌شناسی اقتصادی، سنگشناسی، تکتونیک، آبشناسی، زمین‌شناسی مهندسی، چینهشناسی و فسیل شناسی، زمین‌شناسی نفت و زمین‌شناسی عمومی است. این فرهنگ برای ترجمه متون تخصصی و درک بهتر واژه های زمین شناسی مختص دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زمین‌شناسی در گرایش های مختلف مناسب است. ...
نحوه ارائه : به صورت سخنرانی
نام نویسندگان : فاطمه توحیدی فر , غلامحسین کرمی
منطقه معلمان در 120 کیلومتری جنوب دامغان قرار دارد. با توجه به اهمیت منابع آبی منطقه معلمان در تأمین منابع آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه، بررسی هیدروشیمیایی این منطقه دارای اهمیت ویژه‎ای می‎باشد. در این تحقیق خصوصیات شیمیایی آبخوان آب زیرزمینی منطقه معلمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. به همین منظور از قنات‎ها و چاه‎های موجود در منطقه در اسفند ماه 1392 نمونه‎برداری به عمل آمده و برای تمام نمونه‎ها غلظت یون‎های اصلی در آزمایشگاه اندازه‎گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می‎دهند که تیپ آب کلروره سدیم است و با توجه به نمودار نیمه‎لگاریتمی شولر روند منحنی غلظت یون‎ها برای تمامی نمونه‎ها کم وبیش یکسان است که بیانگر یکسان بودن منشأ آنها است. بر اساس نمودار ویلکوکس نیز آب منطقه برای مصارف کشاورزی نامناسب می‎باشد و در جهت جریان آب زیرزمینی و با تغییر جنس واحدهای زمین‎شناسی و نزدیک‎تر شدن به منطقه شوره‎زار و کویری، کیفیت آب به طور قابل ملاحظه‎ای کاهش پیدا می‎کند، به گونه‎ای که مقادیر هدایت الکتریکی منطقه از 3000 میکروموهس ‎بر‎ سانتی‎متر در شمال منطقه به بیشتر از 6000 میکروموهس ‎بر سانتی‎متر در جنوب و جنوب شرق منطقه افزایش می‎یابد. همچنین بررسی‎ شاخص اشباع منطقه نیز نشان داد که آب زیرزمینی نسبت به ژیپس و انیدریت تحت اشباع و نسبت به کلسیت و دولومیت فوق اشباع است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : محبوبه ساده قمصری، غلامحسین کرمی
فرایند تشکیل رواناب به عوامل مختلفی از جمله،خصوصیات سنگ‌شناسی، پوشش گیاهی، نوع خاک، نفوذپذیری زمین، کاربری زمین و میزان بارش منطقه بستگی دارد. رودخانه بنرود و قهرود از شمال‌شرق کوه‌های کرگز سرچشمه گرفته و به دشت کاشان منتهی می‌شوند. با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب‌وهوایی منطقه هر ساله مقدار زیادی رواناب ایجاد می‌شود و هدف این تحقیق برآورد ضریب رواناب منطقه در طی دوره‌های آماری سال‌های اخیر می‌باشد.با انجام محاسبات آماری در نرم‌افزار SPSS ضریب رواناب در حوضه‌های مورد مطالعه در فصل زمستان، بهار و تابستان به ترتیب برابر با 13/0، 019/0 و 26/0 برآورد شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : دکتر حجت الله رنجبر، فرداد مقصودی مود
معدنکاری معمولاً تغییرات عمده‌ای در سطح زمین ایجاد می‌کند. این تغییرات معمولاً در طول زمان رخ می‌دهند و نیاز به ابزاری دارند تا تغییرات پوشش زمین را نسبت به زمان نشان دهد. تصاویر ماهواره‌ای که در بازه‌های زمانی متفاوت اخذشده‌اند، می‌توانند این تغییرات را نشان دهند. منطقه معدنی مس سرچشمه باسابقه معدنکاری چهل ساله دستخوش تغییرات بسیاری براثر معدنکاری شده است. در این تحقیق این تغییرات با استفاده از نرم‌افزارهای ArcGIS 10.1،ENVI 5.1، ScionImage و Google Earth Pro در یک بازه زمانی ۴۱ ساله نمایش داده شده است. در این راستا از روش الگوریتم تفریق جهت بارز سازی و شناسایی تغییرات سطحی استفاده شد و درنهایت نتایج حاصل از تغییرات سطحی به‌صورت نمودار به نمایش درآمد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : هما صفی‎پور، کارشناسی ارشد زمین‎شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود، Homasafipour@shahroodut.ac.ir غلامحسین کرمی، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه
سیلاب‎های فصلی در مناطق خشک، از اهمیت زیادی برخوردار است. سیلاب‎های سالانه این مناطق می‎تواند حجم قابل ملاحظه‎ای از آب‎های با کیفیت مناسب را جهت مصارف مختلف تأمین کنند. روستای رشم از توابع شهرستان دامغان در منطقه‎ای کویری با اقلیم خشک قرار دارد و سیلاب‎های این منطقه علاوه بر ایجاد خسارت، باعث هدر رفتن مقادیر زیادی آب با کیفیت مناسب می‎شوند. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت سیلاب‎های رخ داده در حوضه‎ آبگیر زرشکی در محدوده این روستا می‎باشد. به منظور ارزیابی کیفی سیلاب در این منطقه، از بالادست و پائین‎دست رودخانه زرشکی نمونه‎برداری شده و برای تمام نمونه‎ها یون‎های اصلی در آزمایشگاه مورد اندازه‎گیری قرار گرفته‎اند. بر اساس نتایج بدست آمده هدایت الکتریکی نمونه‎های آب در بالادست حوضه، نسبتاَ کم (حدود 600 میکروموس بر سانتی‎متر) می‎باشد. در حالی که مقادیر هدایت الکتریکی نمونه‎های آب در پائین‎دست حوضه به بیش از 2000 میکروموس بر سانتی‎متر افزایش پیدا می‎کند. همچنین ملاحظه می‎شود که تیپ نمونه‎های سیلاب در بالادست حوضه بی‎کربناته و در پائین‎دست حوضه کلروره می‎باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : زهرا مسیبی دانشجوی کارشناسی ارشد ‌گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان سید محسن طباطبایی منش دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
توده گرانیتوئیدی میرآباد - چهل خانه در شرق بوئین- میاندشت و در قسمت غربی استان اصفهان قرارگرفته و بخشی از پهنه ساختاری سنندج – سیرجان به شمار می آید. بر اساس بررسی پتروگرافی گرانیتوئیدهای مزبور از نوع سینو گرانیت، مونزوگرانیت، آلکالی گرانیت و گرانودیوریت هستند. کانی های تشکیل دهنده این سنگ ها شامل پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، کوارتز،آمفیبول، بیوتیت،آلانیت، پیروکسن، زیرکن، اسفن، کلریت، اپیدوت و موسکویت هستند. پلاژیوکلازها در محدوده آلبیت و الیگوکلاز بوده و فلدسپار پتاسیم از نوع ارتوکلاز می باشد. بر اساس رده‌بندی شیمیایی میکاها، بیوتیت های مورد بررسی در حد فاصل بین دو قطب سیدروفیلیت ـ آنیت و متمایل به قطب آنیت قرار دارند و با توجه به مقدار Mg) Fe/ (Fe (33/0 < ) جزء بیوتیت‌ها محسوب شده و در نمودارهای متمایز کننده محیط تکتونیکی گرانیت‌ها بر پایه ترکیب عناصر اصلی بیوتیت، ترکیب بیوتیت‌های مورد بررسی در گستره ماگماهای کالک¬آلکالن نواحی برخوردی قرار می گیرند. با توجه به مقادیر اکسیدهای TiO2،MgO ،MnO ، FeO و نیز مقادیر AlVI موجود در این کانی جزء انواع ماگمایی اولیه به حساب می‌آیند. با استفاده از ترمومتر بیوتیت، دمای به دست آمده از این کانی بین 509 تا 568 درجه‌ سانتی گراد می‌باشد. کلریت نیز از دگرسانی بیوتیت ها به وجود آمده و از نوع ریپیدولیت می باشد. دماسنجی بر پایه مقادیر AlIV موجود در کلریت حاکی از دماهای میانگین 303 تا 369 درجه ‌سانتیگراد است که بیانگر دمای آلتراسیون بیوتیت می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : لیدا نوری، نادر تقی پور، مهدی هنرمند، قاسم عسگری
منطقه مورد مطالعه در استان سمنان، در جنوب شهرستان دامغان و بر روی کمربند ترود- چاه شیرین واقع شده است. هدف از این پژوهش شناسایی نواحی دگرسانی با استفاده از داده¬های سنجنده استر ASTER است. دگرسانی¬ها به عنوان اطلاعات مفید و مؤثر جهت اکتشاف کانی¬ها بسیار مورد توجه¬اند و بخش مادون قرمز کوتاه (SWIR) سنجنده استر با طول موجی در حدود 65/1 تا 43/2 میکرومتر دارای توانایی بالایی جهت نقشه برداری کانی¬های دگرسانی گرمابی می¬باشد.در این راستا روش¬های مختلف پردازش از جمله ترکیب رنگی کاذب (FCC)، نسبت باندی (BR)، آنالیز مؤلفه¬های اصلی انتخابی (SPCA) و روش نقشه برداری زاویه طیفی (SAM) بر روی باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک (VNIR) و بخش مادون قرمز کوتاه تصویر موجود اعمال گردید که منجر به شناسایی پهنه¬های دگرسانی آرژیلیک، فیلیک، پروپلیتیک و اکسیدهای آهن در منطقه کلاته شد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : رسول فردوسی، علی اصغر کلاگری، محمد رضا حسین زاده و کمال سیاه چشم
منطقه استرقان در 50 کیلومتری شمال تبریز، جنوب شرق بخش خاروانا در استان آذربایجان شرقی، واقع شده است. این منطقه بخشی از زون متالوژنی قره داغ- ارسباران را تشکیل می¬دهد. مهم¬ترین واحد¬های لیتولوژیک منطقه شامل نفوذی¬های گرانودیوریتی پورفیری به فرم استوک (الیگومیوسن) و رسوبات پالئوسن- ائوسن شامل ترادفی از سنگ-های فلیشی (سنگ آهک، ماسه سنگ آهکی و مارن) می¬باشند. نفوذ این استوک به داخل سنگ¬های رسوبی آنها را به مجموعه¬ای از متاسوماتیت و سنگ¬های دگرگونی مجاورتی مبدّل کرده¬ است. تجزیه و تحلیل¬های آماری، ترسیم نقشه¬های آنومالی عناصر و تفسیر آنها توسط نرم افزار¬های کامپیوتری از جمله SPSS، Arc GIS، Surfer و Auto CAD صورت گرفت. ضرایب همبستگی بین عناصر توسط روش¬های زمین آمار محاسبه و بهترین ضرایب همبستگی فلزات با همدیگر و بویژه طلا تعیین شدند. نتایج اولیه مطالعات ژئوشیمیایی رودخانه¬ای در منطقه منجر به شناسایی دو ناحیه با آنومالی¬های درجه 1 و درجه 2 طلا در منطقه گردید. کنترل آنومالی¬های ژئوشیمیایی از طریق مطالعات کانی سنگین در رسوبات آبراهه¬ای و نمونه¬های کانی¬سازی شده و دگرسان در سطح برونزد¬های مناطق آنومالی درجه 1 صورت گرفت. مهم ترین کانی¬های سنگین فلزی شناسایی شده شامل مگنتیت، مالاکیت، طلا، الژیست، پیریت، سروزیت، پیریت- لیمونیت، گوتیت، لیمونیت، باریت، هماتیت، پیریت- اکسید می¬باشند و عمدتاً در ارتباط تنگاتنگ با زون¬های دگرسانی و کانی سازی رگه¬ای و دیسیمینه می¬باشند. مطالعات صحرایی وآنالیتیک برخی از نمونه¬های سنگی برداشت شده از ناحیه آنومالی درجه 1 طلا منجر به شناسایی موقعیت رگه¬های اپی ترمال طلا دار با عیاری بیش از ppm 5/4 شده است. انطباق نقشه هاله¬های ژئوشیمیایی با نقشه تکتونیک و دگرسانی منطقه نشان دهنده همبستگی بسیار بالای این مناطق و احتمالاً دال بر نقش مهم گسله¬ها و درزه¬ها در رخداد زون¬های دگرسانی و مناطق آنومالی می¬باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : نوشین مقتدری، بهروز اسکویی، بنفشه حبیبیان دهکردی
شدت چشمه مغناطیسی نرمال شده (NSS) روشی جدید در تفسیر داده¬های مغناطیسی در حضور مغناطیدگی بازماند است. مبنای این روش محاسبه تانسور گرادیان مغناطیسی است. طبق معادله لاپلاس، مولفه¬های تانسور متقارن و لذا بردار ویژه¬های آن متعامد هستند. رد تانسور صفر است؛ بنابراین تانسور تنها 5 مولفه مستقل دارد. در یک چشمه دوبعدی، مولفه¬های مستقل از هم به دو مولفه تقلیل پیدا می¬کند. پارامتر NSS که از مقادیر ویژه این تانسور به دست می¬آید به شدت ممان مغناطیسی وابسته و مستقل از جهت مغناطیدگی چشمه است. در این تحقیق، یک مدل دوقطبی مغناطیسی مصنوعی در نظر گرفته شد. سپس نتایج به دست آمده با دامنه سیگنال تحلیلی مقایسه گردید. نتایج محاسبه شدت چشمه نرمال شده نشان داد که بیشینه این پارامتر دقیقا برروی مرکز چشمه واقع شده است. همچنین شدت چشمه نرمال شده، روش مطمئن¬تری نسبت به سیگنال تحلیلی در حضور مغناطیدگی بازماند است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : سعید محمدی اصل- علی فرضی پور صائین- همایون صفایی- قدرت الله شفیعی
تاقدیس دارا واقع در فروبار دزفول از کمربند چین خورده زاگرس است، این کمربند از طرف شمال توسط گسل زاگرس مرتفع و از طرف جنوب توسط گسل پیشانی کوهستان محدود شده است.در این پژوهش شکستگی های موجود بر تاقدیس دارا بر اساس روش‌های دورسنجی شناسایی شده‌اند. این شکستگی‌ها شامل پنج دسته شکستگی هستند. دسته شکستگی A با آزیموت AZ50-60، دسته شکستگی C با آزیموت های AZ0-10، دسته شکستگیD با آزیموت AZ80-90 ، دسته شکستگیB با آزیموت AZ140-150 و دسته شکستگی E با آزیموت AZ90-100هستند. جهت گیری دسته شکستگی‌هایA و Bبه ترتیب عمود و موازی محور چین خوردگی هستند و دسته شکستگی‌های C و D نسبت به محور چین خوردگی حالت مورب دارند، از این رو دسته شکستگی‌های A، B ، C، D از لحاظ ساختاری مرتبط با چین‌خوردگی هستند. دسته شکستگی Cو E به ترتیب با شکستگی‌های P، Ŕکه مولفه‌های گسل کماریج هستند، منطبق می‌باشند. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : سارا ملایی
منطقه مورد بررسی بخش¬هایی از کمربند آتش فشانی رسوبی، دهج ساردئویه و کمربند افیولیتی در نیمه شمالی نقشه 1:100000 بافت را شامل می¬شود. هدف از انجام این پژوهش استفاده از تصاویر چند طیفی سنجنده ASTER به منظور تعیین مناطق دگرسان شده با به¬کارگیری روش¬های مختلف پردازش تصویر است. برای تفکیک زون¬های دگرسان شده از ترکیب دروغین رنگی نسبت¬های باندی تصاویر استر استفاده شد و زون¬های آرژیلیک و فیلیک شناسایی شدند. روش دیگر برای جداسازی مناطق دگرسان شده استفاده از تجزیه مولفه¬های اصلی بود. از روش نقشه بردار زاویه طیفی برای شناسایی کانی¬های مناطق دگرسان شده مانند مسکویت، کلریت، کائولینیت استفاده شد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : سعید محمدی اصل- علی فرضی پور صائین- همایون صفایی- قدرت الله شفیعی
وجود شکستگی‌های فراوان در مخازن کربناته ایران و موثر بودن این شکستگی‌ها در افزایش تولید نفت، دارای اهمیت فراوانی هستند. تاقدیس دارا واقع در 40 کیلومتری شمال غرب شهرستان کازرون از زاگرس چین خورده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات دور سنجی، شکستگی‌های موجود روی رخنمون سازند آسماری تاقدیس دارا مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس این شکستگی‌ها، نقشه شدت و چگالی شکستگی‌ها تهیه گردید این نقشه‌ها نشان دهنده بیشتر بودن شدت و چگالی شکستگی‌ها در یال شمال شرقی نسبت به یال جنوب غربی تاقدیس دارا است، بر این اساس میزان فعالیت تکتونیکی در یال شمال شرقی بیشتر از یال جنوب غربی می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : شادی ابوالحسنی الماسی ، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شاهرود m.davinchy@yahoo.com
پردازش تصاویر ماهواره‌ای یکی از مناسب¬ترین روش‌های کسب اطلاعات زمین‌شناسی است. دراین پژوهش تصاویر سنجنده استر در طی تحلیل مولفه اصلی و مولفه معکوس، مورد پردازش قرار گرفت و نقشه پراکندگی بافت خاک برای دشت شاهرود تهیه شده است. مولفه اصلی دوم حاوی اطلاعات پوشش گیاهی است. مولفه‌های معکوس آن به دلیل بارزسازی ته‌رنگ‌های تصویر، تصاویر قابل تفسیرتری را ایجاد کرده است. بافت خاک یکی از پارامترهای تاثیر گذار بر روی کیفیت آب زیرزمینی است. بدین منظور، تعداد 15 نمونه خاک از رسوبات سطحی دشت شاهرود تهیه شد و بافت خاک در آنها تعیین گردید. نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و بازدید‌های صحرایی، نشان داد که مناطق مرکزی دشت شاهرود از بافت دانه ریز تشکیل شده و آسیب پذیر می باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : سید علیرضا آشفته
زمان، سرعت و دقت نقش قابل توجهی در طراحی‌های معدنی دارند. استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار‌های معدنی امری اجتناب‌ناپذیر است. امروزه روش‌های دستی طراحی معادن روباز به دلیل زمان‌بر بودن، عدم دقت کافی و همچنین نیاز شدید این روش‌ها به نیروی متخصص متعدد به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های معدنی جای خود را به روش‌های کامپیوتری داده‌اند. به علاوه استفاده از روش‌های دستی خصوصاً در کانسارهای بزرگ سبب افزایش خطا در طراحی‌ها و نیز از دست رفتن هزینه و زمان زیادی می‌گردد. از جمله نرم‌افزارهای قوی در طراحی معدن، نرم‌افزار DataMine ساخت شرکت Earthwork است. این نرم‌افزار با ساخت مدل بلوکی کانسنگ و اعمال شرایط توپوگرافی در مدت زمان کم امکان طراحی سریع و دقیق معدن را فراهم کرده است. مدل بلوکی ساخته شده با این نرم‌افزار بسیار مناسب و جامع می‌باشد. این نرم‌افزار به صورت گسترده‌ای برای طراحی معادن روباز به کار می‌رود. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : مهدی نحوی
یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در کارخانه های فراوری مواد معدنی کنترل عملیات فراوری جهت بهبود وضعیت کارخانه برای دستیابی به شرایط بهتر می باشد که تنها از طریق ارزیابی عملکرد دستگاهها و آگاهی از نحوه ی توزیع مواد در قسمت های مختلف مدار امکانپذیر است. بدین منظور ابتدا از بعضی جریانهای مدار اطلاعاتی نظیر عیار کانی ، درصد جامدو توزیع دانه بندی مواد در بخش های ابعادی جمع آوری می شود.پس از جمع آوری اطلاعات باید محاسبات دقیق بر روی داده ها انجام گیرد. در صورتیکه محاسبات به صورت دستی محاسبه شود خطای فراوانی در بر دارد. برای کاهش خطا و تسریع در انجام محاسبات باید از نرم افزارهای تخصصی استفاده نمود. در تحقیق حاضر نرم افزاری تهیه شده است که برای طراحی کارخانه های فراوری ، کنترل و بهینه سازی عملیات می تواند به کار گرفته شود. این نرم افزار دارای قابلیتهایی مانند محاسبه دقیق شاخصهای کارایی عملیات و تصحیح داده های آزمایشگاهی قبل از بکار گیری آنها در مدلسازی می باشد.در محیط این برنامه باوارد کردن نتایج آزمایشگاهی از واحدهای مختلف نظیر فلوتاسیون، آسیا سرندوغیره، خروجی مورد نظر را از برنامه دریافت نمود.خروجی در این نرم افزار به دو بخش جرم و تابع انتخاب تقسیم می شود. با انتخاب هر کدام از بخش ها با توجه به روابط ریاضی مربوطه محاسبات مربوط به تابع انتخاب و موازنه جرم انجام می گیرد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : سهیلا آقاجانی مرسا، محمد لطفی
جهت محاسبه پارامترها در سیالات درگیر برنامه¬های نرم¬افزاری زیادی وجود دارد که یکی از کاربردی¬ترین و در دسترس¬ترین آن¬ها استفاده از Package Fluids مربوط به R.J. BAKKER از دانشگاه Leoben اتریش است. این بسته نرم¬افزاری از برنامه¬های متعددی تشکیل شده است، از برنامه¬های کاربردی و متداول در محاسبه شوری سیالات در سیستم H2O- NaCl می¬توان به AqSo1e،AqSo5e ، AqSoVir-Win و در زمینه محاسبه چگالی و فشار هیدروستاتیک به برنامه Bulk اشاره نمود. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : 1.سعید داودی مقدم 2. احمد نوربخش 3.رسول اسمعیلی 4. علی فقیه
ساختارهای نزدیک به سطح زمین و فرایندهای تشکیل دهنده آنها در قالب توپوگرافی زمین بیان می شوند که بوسیله فرایندهای زمین ساختی ایجاد شده و توسط فرایندهای فرسایش و رسوبگذاری اصلاح می شوند. توپوگرافی سطح زمین یک توزیع آماری پیوسته است که دارای خواص فرکتالی می باشد. در این مطالعه، ویژگی های فرکتالی چشم اندازهای زمین در کمربند کوهزایی زاگرس با استفاده از تصاویر ماهواره ای، نرم افزارهای تحلیل آماری و GIS و با روش Roughness - Length به صورت پروفیل های توپوگرافی از شمال شرق تا جنوب غرب عمود بر روند زاگرس به طور گسترده مطالعه شد. سپس ارتباط تغییرات بُعد فرکتال با عوامل زمین شناختی در طول هر پروفیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نرخ و نوع تاثیرگذاری عوامل زمین ساختی، سنگ شناختی و زمین ریختی در شکل توپوگرافی و تغییرات بُعد فرکتال در طول هر پروفیل مورد بررسی قرار گرفته است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : 1. احمد نوربخش 2. سعید داودی مقدم 3. علی فقیه
هندسه فرکتالی به صورت روز افزون به ابزاری ارزشمند برای کمّی سازی و مدل سازی فرایندهای پیچیده در پدیده های طبیعی مبدل شده است. توپوگرافی سطح زمین یکی از پدیده هایی است که دارای خصوصیات فرکتالی می باشد. در این نوشتار با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی استر، دگرشکلی تاقدیس خرمنکوه در سطح مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش پوششی تقسیم¬کننده (Covering Divider Method) و با بهره گیری از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی، بعد فرکتالی توپوگرافی سطح زمین به طور مستقیم استخراج گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رسوبات ناپیوسته آبرفتی و بی نظمی های حاصل از فعالیت های تکتونیکی دارای بعد فرکتالی بالا هستند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که این تاقدیس در امتداد شمال شرق-جنوب غرب شکل گرفته و در این امتداد دارای دگرشکلی تقریبا متقارنی می باشد . ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : الهه جهانشاهی, شهرام شفیعی بافتی, رضا درخشانی
ارزیابی کنترل ساختاری کانه زایی با استفاده از آنالیز فرای می تواند الگوی از روند کانه زایی و ارتباط آن با ساختارهای بزرگ مقیاس و محلی ارائه دهد. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار فرای روند توزیع مکانی کانه زایی مس و روند نقاط برخورد گسل ها شناسایی و مقایسه شد. نتیجه این مقایسه یک همگرایی را بین روند اصلی کانه زایی با روند اصلی نقاط برخورد گسل ها نشان می دهد. بالاترین همگرایی در منطقه ساردوییه در راستای 110-100 درجه و با فاصله 12-1 و 24-12 کیلومتری و کمترین همگرایی در منطقه خانه خاتون.قابل مشاهده است. نتیجه این مطالعه نشان داد که ارزیابی الگوی توزیع نقاط کانی زایی و نقاط تقاطع گسل ها می تواندبه عنوان یک لایه اطلاعاتی اکتشافی مورد استفاده قرار گیرد ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : احسان لرکی
نرم افزار قدرتمند متلب، که محصول شرکت کانادایی MathWorks است که از دیرباز مورد توجه مهندسان، محققان و دانشمندان قرار گرفته است. این نرم افزار بنا به قابلیت های متفاوتی که دارد، مورد توجه زمین شناسان بخصوص ژئوفیزیکدان ها قرار گرفته است بگونه ای که بسیاری از نرم افزارهای صنعتی الهام گرفته از این نرم افزار هستند. گاها در نبود نرم افزار صنعتی، متلب می تواند با قابلیت انعطاف پذیری، به کمک کاربر بیاید. این نرم افزار شامل مجموعه ی گسترده ای از نیاز زمین شناسان می باشد. برای نمونه مجموعه آماری می تواند به کمک زمین آمار بیاید یا مجموعه منطق فازی و شیکه عصبی برای معکوس سازی برای مدل های زمین شناسی، کارایی شگرفی داشته باشد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : محمد کشکویی جهرمی (دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی زیست‌محیطی)، گیتی فرقانی (ستادیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شاهرود)
ناحیه مورد مطالعه‌ در زون سندج-سیرجان و کمربند کانه‌زایی سرب و روی اصفهان-ملایر قرار گرفته است. تعداد 22 نمونه آب زیرزمینی از چاه‌های کشاورزی واقع در جنوب شرق آبجوان نجف‌آباد برداشته شد و پارامتر‌های هیدروشیمیایی و غلظت فلزات سنگین مس، منگنز، روی و سرب آنها اندازه‌گیری گردید. گونه‌های فلزی و غیر فلزی در نرم افزار PHREEQC، مدل‌سازی شده است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که واکنش آب زیرزمینی با کانی‌های ژیپس، انیدریت، مگنزیت و کلسیت، باعث افزایش غلظت SO4-2، Ca 2 و Mg 2 در آب زیرزمینی شده است. واکنش آب با کانی‌های سروزیت، هیدروسروزیت، اسمیت‌زونیت، رودوکروزیت، مالاکیت، آزوریت و مگنزیت، باعث افزایش غلظت فلزات سنگین Pb، Zn، Mn و Cu در آب زیرزمینی جنوب شرق آبخوان نجف‌آباد شده است. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
نام نویسندگان : رامتین افشین فر، سید رضا شادی زاده،سید علیرضا طباطبایی نژاد
حفظ پایداری دیواره‏ ی چاه مسأله مهمی در صنایع نفت و گاز بوده و یکی از مهمترین پارامترهای تعیین کننده در عملکرد چاه‌های نفت و گاز است. ریزش کلی یا جزیی دیواره‏ی چاه ممکن است باعث از دست رفتن زمان و وارد شدن هزینه های قابل توجه شود. از جمله مشکلات این پدیده می‌توان به گیر لوله ‏های حفاری، تمیز کاری ضعیف چاه، بسته شدن چاه، شرایط چاه‏ نگاری ضعیف و از دست رفتن حجم فراوان سیمان و گل حفاری از همان اوایل عمر چاه اشاره کرد. برای تحلیل جامع پایداری دیواره‏ ی‏ چاه به داده‏ ها و پارامترهای مکانیک سنگ نیاز است که متأسفانه داده‏ های مذکور به صورت جامع در دسترس نیست، لذا هدف اصلی این مطالعه این است که متغیرهای مؤثر در تحلیل پایداری را با استفاده از داده‏ های پتروفیزیکی چاه‏ پیمایی و حفاری، با کمک نرم ‏افزار آماری SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) بررسی کند. این مقاله در برگیرنده بررسی و مدل‏سازی آماری شدت ریزش دیواره‏ ی چاه در یکی از میدان‏های جنوب غربی ایران می‏باشد. در نهایت مدل توسط 11 پارامتر ورودی که می‌توانند جهت پیش‏ بینی‏ ریزش به‌ هنگام حفاری چاه‌های میدان مورد مطالعه استفاده شوند، با استفاده از روش تحلیل تمایزی خطی ساخته شده است. از آنجایی که مطالعه حاضر اولین مطالعه آماری انجام شده در زمینه ریزش دیواره‏ ی چاه براساس داده‌های پتروفیزیک می‌باشد، امکان مقایسه مفهومی آن با مطالعات آماری گذشته نمی‌باشد. تنها وجه مقایسه آن در رابطه با نحوه انجام مدل‏سازی توسط تحلیل تمایزی می‌باشد. مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل تمایزی و تئوری مسأله ریزش این نتیجه را نشان می‌دهد که مدل بدست آمده از تحلیل تمایزی خطی علاوه بر پیش‌بینی شدت ریزش دیواره‏ ی چاه می‌تواند در مطالعه کیفی دلایل ریزش نیز مورد استفاده قرار گیرد. ...
نحوه ارائه : به صورت پوستر
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :